Alle foto’s zijn eigendom van Michel Hofkamp,©JOMI Fotografie. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende.

Week van de Alfabetisering van start

Op 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag. Rondom deze dag organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 3 t/m 9 september. Samen met gemeenten, ziekenhuizen, bibliotheken, taalaanbieders, scholen en bedrijven vraagt de stichting aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland.

In ons land hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden. Tijdens de Week van de Alfabetisering inspireren en motiveren we zoveel mogelijk mensen om samen met ons in actie te komen voor een geletterd Nederland, zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen!

Ga naar www.weekvandealfabetisering.nl voor meer informatie en aanmelding van taal en rekenactiviteiten. Samen zetten we laaggeletterdheid op de kaart!