Alle foto’s zijn eigendom van Michel Hofkamp,©JOMI Fotografie. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende.

Mededeling DEFENSIE; actie Falcon Autumn 2018

Omdat Defensie intensief gaat oefenen, stellen wij u hierbij op de hoogte van deze grote oefening ‘Falcon Autumn 2018’.

Omdat deze oefening wordt ondersteund door helikopters en jachtvliegtuigen vanuit zowel de Nederlandse als Duitse en Belgische Defensie organisaties kondigen wij de oefening aan. Defensie is zich bewust van de impact die oefeningen op het publiek en de omgeving kunnen hebben. Vandaar dat Defensie samen wil werken aan goede publieksinformatievoorziening middels onder andere dit medium.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met Defensie op. Zij zullen al hun activiteiten ook actief via social media aankondigen en met name via het twitteraccount @dhcluchtmacht delen zij actuele informatie met betrekking tot helikopter vliegbewegingen.

Onderstaand:

  1. Verloop acties Falcon Autumn 2018
  2. Informatie en meldingen vliegbewegingen

 

Verloop actie Falcon Autumn 2018

 

 In week 40

 Nadruk vliegactiviteiten ligt in deze week met name op de volgende gebieden:

Terwolde, Coevorden, Vlasakkers, Airport Twenthe, Dokkumer Nieuwe Zijlen / Zoutkamp, Marnewaard en Militair Luchtvaart Terrein Vliegbasis Deelen.

In week 41

Van maandag tot en met woensdag: nadruk vliegactiviteiten met name op de volgende gebieden:

De Haar (Assen), Assen, Marnehuizen, Dokkumer Nieuwe Zijlen / Zoutkamp en Marnewaard en Militair Luchtvaart Terrein Vliegbasis Deelen.

Op donderdag en vrijdag zullen de helikopters zich terugverplaatsen van Militair Luchtvaart Terrein Vliegbasis Deelen naar vliegbasis Gilze-Rijen. Dit betekent ook het einde van de oefening Falcon Autumn 2018.

 

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Essentieel voor alle vliegende eenheden van Defensie, maar ook voor de omgevingen waarin Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel als mogelijk over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

Het kan zijn dat er toch overlast / hinder wordt ondervonden. Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via het online klachtenformulier: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast. Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen en NOS teletekst pagina 766. We raden de social media van Defensie en de Koninklijke Luchtmacht te volgen.

Helaas kunnen wij overlast niet voorkomen. Mocht de oefening onverhoopt tot schade leiden dan is het belangrijk dat betrokkene een schade afhandelingsverzoek indient bij de Sectie Claims van Defensie.

Deze sectie behandelt alle schademeldingen zorgvuldig. De eerste stap om tot een goede melding te komen, is melding te maken bij deze Sectie. De telefoonnummers voor het melden van schade: 030 2180420 / 030 2180458. Na melding volgt contact met de Schadecommissaris van Defensie. Zie ookhttps://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden.